Η Εταιρεία μας

  • Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το έτος 1999 ως ομόρρυθμη εταιρεία με ομόρρυθμα μέλη τον κ. Μανδηλαρά Αντώνη και κ. Κόττα Στυλιανό, οι οποίοι το έτος 2000 ίδρυσαν την ΥΔΡΟΓΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  • Από την ίδρυσή της και με εταίρους τους κυρίους Μανδηλαρά Αντώνιο,  Κόττα Στυλιανό και Κόττα Βασίλη, ακολούθησε μια σταθερά αναπτυσσόμενη πορεία και έχει ανταποκριθεί πλήρως σε κατασκευές Δημοσίων έργων οδοποιΐας,  Κτιριακών, Υδραυλικών και συνδυασμό αυτών με έργα Ηλεκτρομηχανολογικά,  Πρασίνου κλπ
  • Μαζί με την εταιρεία και από το έτος 1990 δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και οι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις των εταίρων καθώς και διάφορες κοινοπραξίες έργων, στις οποίες μετέχουν οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις.
  • Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της για ποιοτική και εμπρόθεσμη κατασκευή των έργων που αναλαμβάνει.
Home Η Εταιρεία μας